ड्याम्स्लस् फ्लाइजको महत्वपूर्ण तथा जटिल संभोग प्रक्रिया

केवल दुई हप्ताको वयस्क जीवन कालमा ड्याम्स्लस् फ्लाइज् (Damsel Flies) का लागि प्रजनन महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुन जान्छ। पोथीले भालेको रङ र उडान क्षमता हेरिकन चुन्दछ। योग्य प्रमाणित भएमा उनीहरूको जटिल संभोग अनुष्ठान सामान्यतया यो हृदय-आकारको जडानमा हुन्छ। 

यिनिहरुले आफु भन्दा साना किरा लाम्खुट्टे, भुसुना इत्यादी खाने गर्दछन् । यी किरा मित्र जीव हुन् । बीबीसी अर्थ 

Post a Comment

0 Comments